سکانسی تکان دهنده از فیلم پیانیست +فیلم

اول داستان سکانس را بخوانید و بعد سکانس را به زبان اصلی ببینید.

نازی‌ها یهودیان فرانسوی را در یک محوطه وسیع جمع می‌کنند.
صحنه‌ای شبیه صحرای محشر
بچه‌ها نالان، زنان نگران و مردان نا امید و بلاتکلیف
نمیدانند آیا تا ساعاتی دیگر به اردوگاه کار اجباری میبرندشان یا قرار است کوره آدم سوزی در انتظارشان باشد

در این بین زنی جوان از همه به‌هم ریخته تر است.
داغون داغون. حتی نای ناله کردن هم‌ندارد.  کسی از  می‌پرسد آن زن چش شده؟

یکی جواب داد وقتی سربازان آلمانی محله یهودیان را خانه به خانه می‌گشتند او با شوهر و نوزاد شش ماهه‌اش توی انباری پناه گرفت تا پیدایشان نکنند.

سربازان نزدیک انبار شدند. زن از ترس اینکه مبادا  بچه صدا کند و گیر بیفتند، دستش را روی دهان بچه می‌گذارد. سربازان که دور می‌شوند دستش را برمی‌دارد. بچه مرده بود
بچه مرده بود

سکانس فیلم