طنز

از کار در بایرن مونیخ تا رئال مادرید

آبان ۹۸ | #طنز #خاطره #فوتبال #برندینگ

دوستم که از آن فوتبالی‌های سخت و پیگیر است، می خواست ماجرای همکارش را تعریف کند که به تازگی به قصد کار رفته بود آلمان. گفت: «همکارم برای کار رفت بایرن مونیخ، اما اونجا وضع خوب نبود، مجبور شد برود هرتابرلین»

پانوشت ۱، برای غیرفوتبالی ها: بایرن مونیخ و هرتابرلین اسم دو تا تیم فوتبال آلمانی است، در شهرهای مونیخ و برلین. شبیه این است که بگوییم: من اصالتاً اهل فولاد خوزستان هستم، اما خودم ساکن تراکتورسازی تبریزم!

پانوشت ۲: دوستم خودش هم در فکر رفتن است. می خواهد برود رئال مادرید. برای ادامه تحصیل J