تماس با من

ایمیل: nozar.it@gmail.com

تقریباً هر روز چک می‌کنم (مگر اینکه در سفر باشم 🙂 )