بازاریابی در یک خط

همه‌ی فعالیت‌هایی که باعث می‌شوند مشتری، تصمیم به خرید محصول بگیرد و هزینه‌ی خرید آن را بپردازد

🏴 این تعریف فروش را هم شامل می شود.